"Δωρεάν" μπάνια στις νότιες οργανωμένες παραλίες

Οι δημότες Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης

με μία απλή έκδοση κάρτας δημότη, μπορούν να έχουν τα εξής προνόμια.

 

Δημότες Βούλας

Πλαζ Βούλας Α ελεύθερη πρόσβαση

Πλαζ Βουλιαγμένης 1,5€ και 2€ τα Σαββατοκύριακα

Πλαζ Βάρκιζας 20€ την πρώτη φορά και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση

 

Δημότες Βουλιαγμένης

Πλαζ Βούλας Α 20€ την πρώτη φορά  και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση

Πλαζ Βουλιαγμένης 1,5€ και 2€ τα Σαββατοκύριακα

Πλαζ Βάρκιζας 20€ την πρώτη φορά  και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση

 

Δημότες Βάρης - Βάρκιζας

Πλαζ Βούλας Α 20€ την πρώτη φορά  και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση

Πλαζ Βουλιαγμένης 1,5€ και 2€ τα Σαββατοκύριακα

Πλαζ Βάρκιζας ελεύθερη πρόσβαση

 

Southern team

SOUTHERN'S SONG OF THE DAY